God fortsättning!

Vi i styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god jul & ett gott nytt år! Vi ser fram emot ett härligt 2019!

En kort uppdatering gällande våra vägar:

Djurö Gräv har fått i uppdrag av oss att täppa igen alla gropar längst Söderbergs väg men pga. tjäle så har sanden frusit och de har med andra ord inte kunnat genomföra detta. Vår vägmästare letar andra entrepenörer som skall hjälpa oss – så hjälp är på väg!

Diskussionerna kring återställandet av våra vägar efter fiberdragningen har tagit en paus men kommer att återupptas under nästa styrelsemöte den 17 januari.

Vi ses i Ramsmora 2019!
Styrelsen