Uppskjutet – Brännskeppsbacken åtgärdas

4 juni –
Under dagen har vi fått besked från AKEA att deras underleverantör (som skulle åtgärda Brännskeppsbacken) har fått sparken pga. oegentligheter. Nu letar AKEA efter en ny entreprenör. Så i dagsläget vet vi inte när arbetet kan komma igång. Vi ber åter igen om ursäkt för det besvär som uppstår pga. detta.

30 maj –
AKEA kommer ut i morgon den 31 maj för att åtgärda Brännskeppsbacken. Styrelsen har lagt fram vikten av att bärigheten återställs ORDENTLIGT för att detta inte ska hända igen och AKEA har förstått läget och lovar en ordentlig återställning.
I en perfekt värld så hade vi vetat om detta med lite framförhållning men eftersom detta nu sker akut så hoppas vi att alla boende på Brännskeppsbacken har överseende med detta och att det kan till viss del skapa svårigheter att komma fram. Men vi får förhoppningsvis en Brännskeppsbacke (i stället för Helvetesbacke) tillbaka 🙂

Vänligen,
Styrelsen

Var uppmärksamma på stranden!

Söderskogen hade arbetsdag i lördags och då fann man mycket glas på stranden (som förmodligen har kommit sjövägen). Man har försökt att få bort allt men det kan vara bra att vara extra uppmärksam.
Dessutom upptäckte man Björnloka* (giftig växt) förra året nere vid stranden. Vi är flera som har försökt att se om det har kommit upp igen men har inte kunnat se något dock kan det vara bra med några extra ögon -så håll utkik.

*Björnloka på Wikipedia

Anna Sjödin, ordförande Söderskogen