Uppskjutet – Brännskeppsbacken åtgärdas

4 juni –
Under dagen har vi fått besked från AKEA att deras underleverantör (som skulle åtgärda Brännskeppsbacken) har fått sparken pga. oegentligheter. Nu letar AKEA efter en ny entreprenör. Så i dagsläget vet vi inte när arbetet kan komma igång. Vi ber åter igen om ursäkt för det besvär som uppstår pga. detta.

30 maj –
AKEA kommer ut i morgon den 31 maj för att åtgärda Brännskeppsbacken. Styrelsen har lagt fram vikten av att bärigheten återställs ORDENTLIGT för att detta inte ska hända igen och AKEA har förstått läget och lovar en ordentlig återställning.
I en perfekt värld så hade vi vetat om detta med lite framförhållning men eftersom detta nu sker akut så hoppas vi att alla boende på Brännskeppsbacken har överseende med detta och att det kan till viss del skapa svårigheter att komma fram. Men vi får förhoppningsvis en Brännskeppsbacke (i stället för Helvetesbacke) tillbaka 🙂

Vänligen,
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *