Söderbergs väg kommer att stängas av den 26 april 07.30-16.00

Hej!
Vi är tvungna att stänga av Söderbergs väg den 26 april för att gräva ner vägtrummor. Vi hade önskat att detta gick att genomföra på ett smidigare sätt men tyvärr är avstängning det enda alternativet. Vi förstår att detta kan skapa problem så om man har exceptionella skäl kontakta Peter Eriksson som är ansvarig för genomförandet av vägarbetet. Men kom ihåg att detta är nödvändigt för att få vårt vägnät att fungera.

Även hyvling kommer att ske av alla vägar inom Ramsmora under april och sand är beställt.

Vänligen,
Anna Sjödin

Meddelande om inbrott

Tyvärr har det varit inbrott på Asplövsvägen 4 (Söderskogen) både i huset och i ett av uthusen. Det verkar som att tjuvarna inte har varit inne i huset utan avvikit från platsen utan att ta någonting.

Kan vi få be er permanentboende att ha ett extra vakande öga i området!

Tack snälla på förhand!

Vänligen, Anna Sjödin

Nu rensas Byträskets södra del

En liten information till er som undrar vad som händer vid Byträsket just nu.

Ramsmora byalag tar med jämna mellanrum hjälp av Skogsstyrelsen för att inspektera våra skogsområden och upprätta en plan för skogsvård, den senaste gjordes 2013. Ett område som pekats ut är mossen vid byträskets södra del, som för länge sedan inte hade skog alls. Eftersom mossen flyter på vattnet har området varit svårt att sköta (underlättas när det finns is). Med tiden har det vuxit upp mycket sly som dels står alldeles för tätt och därför växer till höga smala slanor. Det är också ett ställe där vilt får skydd väldigt nära vägen vilket man gärna undviker. Vi kommer därför rensa denna del och enligt rådet från Skogsstyrelsen kommer slyn att tas ner för att öppna upp området igen. Detta arbete kommer att pågå så länge vi har is på sjön.

Joakim Lilliesköld, skogsansvargig i Ramsmora byalag