Älgarna är tillbaka

Älgarna som strök omkring i vårt område för några år sedan har åter kommit tillbaka. Gissningsvis höll sig älgarna borta pga. de sprängningar som skedde inne på Simon Ängs väg förra året. Men nu är de som sagt tillbaka.
I och med att vi hade problem med dem för några år sedan har vi proaktiv varit i kontakt med Länsstyrelsen för att ta reda på vad det är som gäller.

Om en älg agerar hotfullt eller blir så pass närgången (på privat tomt t.ex.) att man måste fly så ska man ringa polisen som i sin tur ska komma och skjuta älgen om så behövs (denna bedömning om det behövs eller inte är svårtolkad skulle vi vara medvetna om). Om vi anser att polisen inte tar detta seriöst (utebliven utryckning etc.) kan vi inom Byalaget göra en gemensam anmälan, då vänder vi oss till Länsstyrelsen. Därför är det jätteviktigt att alla medlemmar som möter älgen och uppfattar att den är närgången och/eller hotfull dokumenterar det noga (helst med bild, datum och en beskrivning om vad som skett). Så vid en eventuell anmälan ska vi kunna styrka anmälan ordentligt.

Har man fler frågor så kan man vända sig till vår kontaktperson på Länsstyrelsen:
Thomas Meijer, telefon: 010-223 16 45

Vänligen,
Anna Sjödin

Tack alla som kom!

Tack alla medlemmar som kom till årsmötet i lördags! Det var härligt att se att så många kom trots att solen sken utanför.
Så snart protokollet har sammanställts så kommer det att publiceras på medlemssidan som ligger under ”Om oss”.

Vid eventuella frågor eller synpunkter vänd er till er lokala ordförande (även för lösenord till medlemssidan).

Vänligen,
Styrelsen

Välkomna till årsmöte nu på lördag den 21 april 2018!

Nu på lördag är det äntligen dags för Ramsmora Byalags årsmöte!

Schema:
– Robo har sitt årsmöte klockan 09.00-10.30 i stora salen.
– Söderskogens har sitt årsmöte klockan 11.00 -12.30 i stora salen.
– Färjeberget har sitt möte klockan 12.00 utanför stora salen (vid sofforna).
(- Hovnoret har sitt årsmöte i augusti)
– Förtäring serveras från 12.30.
– Ramsmoras årsmöte startar klockan 13.00 i stora salen.

Plats:
Föreningen Fyrhuset på Gammelbodavägen 1, Stavsnäs

Inför Ramsmoras möte kan det vara bra att läsa igenom följande dokument:
Budgetunderlag 2018
Årsredovisning
Revisionsberättelse 2017 Ramsmora Byalag

Varmt välkomna och vi hoppas på bra uppslutning!

Styrelsen

Uppdaterad information ”Status på våra vägar”

Igår hölls det möte mellan AKEAB (som är totalentreprenör som utför uppdraget åt ComHem), LANCom (konsult som har uppdrag av AKEAB) och representanter från styrelsen. Mötet hölls för att få en uppfattning om vad som ska återställas nu när fiberdragningen är mer eller mindre avslutad. Vi fick en indikation på att det fanns flera nedslag som AKEAB själva noterade som icke godkända men vi gick en sträcka för att peka på specifika problem som vi har noterat i styrelsen. Mötet enades om att Ramsmora ska göra en sammanställning av brister som behöver åtgärdas – därför kommer det vara viktigt att så många som möjligt närvarar vid årsmötet den 21 april så vi kan få bästa möjliga bild av vad som ska åtgärdas.

Notera att om man har synpunkter på hur fiberdragningen har skötts innanför sin tomtgräns ska man vända sig direkt till Fibertjänst kundtjänst på denna länk: http://www.fibertjanst.se/kontakta-oss/

Styrelsen

Status på våra vägar

Under nästa vecka kommer några ur styrelsen att ha ett möte med entreprenörerna som ansvarar för nedgrävningen av fiber i vårt område. Vi kommer göra vårt yttersta för att våra vägar ska återställas så snart som möjligt. Mer information om detta kommer att läggas upp här på hemsidan så snart vi har mer information att ge. Så håll utkik!

Anna Sjödin, ordförande Söderskogen

Justerad årsavgift

Vid årsmötet 2017 togs det beslut om att höja årsavgiften med 1000kr. Anledningen går att läsa enligt protokollet från årsmötet 2017, du finner det här:Protokoll ordinarie årsmöte ramsmora byalag 2017, under §13 Förslag till budget och avgifter för 2017.

När årets faktura skickades ut i mars hade inte årsavgiften justerats till den nya summan vilket gör att alla har fått ytterligare en faktura på 1000kr. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att det inte skapar all för stor förvirring!

Notera att den nya fakturan på 1000kr ska vara inbetald den 30 april 2018 och ligger inte till grund för rösträtt (röstlängd) under årsmötet den 21 april.

Vid eventuella frågor var god och vänd dig till vår kassör Thomas Koos.