Älgarna är tillbaka

Älgarna som strök omkring i vårt område för några år sedan har åter kommit tillbaka. Gissningsvis höll sig älgarna borta pga. de sprängningar som skedde inne på Simon Ängs väg förra året. Men nu är de som sagt tillbaka.
I och med att vi hade problem med dem för några år sedan har vi proaktiv varit i kontakt med Länsstyrelsen för att ta reda på vad det är som gäller.

Om en älg agerar hotfullt eller blir så pass närgången (på privat tomt t.ex.) att man måste fly så ska man ringa polisen som i sin tur ska komma och skjuta älgen om så behövs (denna bedömning om det behövs eller inte är svårtolkad skulle vi vara medvetna om). Om vi anser att polisen inte tar detta seriöst (utebliven utryckning etc.) kan vi inom Byalaget göra en gemensam anmälan, då vänder vi oss till Länsstyrelsen. Därför är det jätteviktigt att alla medlemmar som möter älgen och uppfattar att den är närgången och/eller hotfull dokumenterar det noga (helst med bild, datum och en beskrivning om vad som skett). Så vid en eventuell anmälan ska vi kunna styrka anmälan ordentligt.

Har man fler frågor så kan man vända sig till vår kontaktperson på Länsstyrelsen:
Thomas Meijer, telefon: 010-223 16 45

Vänligen,
Anna Sjödin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *