Trädfällning i Gläntan mm

belägen i korsningen Söderbergs väg/Flåsjövägen

Djurö trädfällning kommer 10-11/6-2024 ta ned ca 17 träd.
Syftet är att ta bort träd för bättre säkerhet för räddningshelikoptern.

Gläntan är under våren iordningställd av Söderskogen och kan förhoppningsvis gå att använda hyfsat för
fotboll, brännboll och annat till sommarsemestrarna. Ta gärna en sväng förbi! Ytan är till för alla i Ramsmora byalag.

Styrelsen Ramsmora byalag