Bryggor

Uppdaterad info 30/6-2024

Ramsmora Byalag har fem brygganläggningar, Brygga 1,2,4,5 och 6.
Ytterligare bryggor finns på vårt vatten men ägs av andra än oss, bryggorna 3 är privatägda,  brygga 7, belägen väster om brygga 6,  ägs av Barnviksslingans tomtägarförening, och brygga 8 belägen i Hovnorsviken ägs av Hovnorsvägens tomtägarförening.
Ashampoo_Snap_2015.08.10_16h02m49s_012_
Varje brygga har en bryggfogde som ansvarar för löpande frågor som t.ex. båtplatser medan hamnkaptenen har ett övergripande ansvar för alla våra bryggor och dess skötsel.

Hamnkapten; posten är f n vakant  (1/7-2024). Ev frågor kan ställas till styrelsen eller till bryggfogdarna. Vore toppen om någon medlem vill ta rollen som hamnkapten och på så sätt få bra tillfälle att delta i förvaltningen, komma med förslag och inte minst lära känna fler i området. Anmäl gärna intresse till någon i styrelsen.

För att komma i kontakt med respektive bryggfogde ta kontakt med nedan personer:
Brygga 1 | Pontus Mannerstig (pontus@langholmen.com) och Stefan Duvstedt (stefan@duvstedt@gmail.com)
Brygga 2 | Göran Baurne (baurne@kth.se)
Brygga 4 | Anders Sjödin (anders-sjodin@outlook.com) och Anders Thörn (anders.l.thorn@gmail.com)
Brygga 5 | Inge Larsson Färjeberget
Brygga 6 | Per-Gunnar Andersson (per-gunnar.andersson@ericsson.com)

Uppdaterad Bryggpolicy 2022-04-12 och miljöinspektion 2021
Vår bryggpolicy har uppdaterats i april 2022 och finns här:  2022-04-12 Ramsmora bryggpolicy
Hösten 2021 gjorde Värmdö kommun en miljöinspektion av våra bryggor och stränder. Syftet är att vatten inom EU ska skyddas och förbättras.
Den utmynnade i att vi fick anmärkningar på mikroplaster, t ex material av frigolit, tampar mm, som behöver tas bort. Toppen om alla båtägare tar detta till sig och inte lämnar kvar material!
Byalaget fick föreläggande att arbeta med att endast TBT-friabåtar ska ligga vid våra bryggor.
TBT (tributyltenn) är förbjudet sen 2008 och kan främst finnas på båtar från och med 1995 och tidigare.
Kommunens beslut och information om hur du som båtägare ska göra finns på Värmdö kommun och i följande länkar;
Mikroplaster – Värmdö kommun
tran-044-broschyr-batbottenfarg-a5-webb
Tributyltenn – Värmdö kommun
DelegationsbeslutTBTMiljoochhalsoskyddsinspektorBMH391F_2516267 (003)