Aktuellt i Hovnoret

Vårens städdag 2024 äger rum 20 april

Kom och hjälp till med att hålla vårt område fint


Årsmötet 2024

Årsmötet äger rum 27 april om vi kan hitta en lokal så mötet inte kolliderar med Ramsmoras årsmöte


Höstens arbetsdag 2023 ägde rum den14 oktober.

Tack för all jobb som blev gjort


Vårens städdag 2023 ägde rum 6 maj

Tack alla som kom och jobbade!


Årsmötet 2023

Årsmötet ägde rum 22 april kl 15 i Djurö Skolas matsal. 

Protokoll från årsmötet 2023-04-22 finns här


Höstens arbetsdag 2022 genomfördes den15 oktober.

Tack till alla som kom och så till att vårt område blev städat.


Vårens städdag 2022 genomfördes 7 maj

Tack för ett bra frammöte trots vädret.


Årsmöte 2022

Årsmötet ägde rum 23/4 kl 15.00 på Djurönäset .

Protokoll från årsmötet 2022-04-23

Kallelse
Verksamhetsberättelse
Kassaredogörelse
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll
Fullmakt till årsmötet
GDPR blankett
Påminnelse: för att få rösträtt på Ramsmoras årsmöte måste samtliga ägare närvara eller ha med fullmakt från samtliga ägare. Från kallelsen:
Styrelsen påminner särskilt om att de som äger fastighet gemensamt (flera lagfarna ägare oavsett delägarandel) måste ha fullmakt för alla icke närvarande delägare för att få rösta.


Höstens arbetsdag 2021 genomfördes 16 oktober.

Tack till alla som kom och gjorde en insats för vårt område.


Vårens arbetsdag 2021 samt extra medlemsmöte genomfördes 8 maj

Övrigt: Det blir ingen gemensam korvgrillning pga pandemin och ersättningen för gjort arbete kommer att utbetalas när vi åter får tillgång till föreningens bankkonto.

I höst hålls städdagen lördagen den 16 oktober


Årsmöte 24 april 2021 och 8 maj 2021

Med anledning av förslag till stadgeändringar kallar vi till två årsmöten 24 april (via Teams) och efter städdagen 8 maj:

Kallelse,  (samma lösenord som till Ramsmoras sidor)

Protokoll 2021-04-24

Protokoll 2021-05-08


Höstens arbetsdag 2020 (2020-10-10)

Övrigt: Städdagen är flyttat till vecka 41 för att passa med kommunens eldningsveckor. Mera info kommer


Årsmöte (2020-08-15)

Inkomna motioner och styrelsens svar


Vårens arbetsdag 2020 (2020-06-13)

Starttid: lördag 13 juni 2020, kl. 9:30


Höstens arbetsdag 2019 (2019-09-14)

Tack till alla som deltog under städdagen