Vattenanalys av gemensamma brunnar

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år, i september genomförde Byalagets styrelse därför mikrobiologisk analys av våra gemensamma brunnar. En summering av utfallet presenteras nedan.

Asplövsvägen, handpump- TJÄNLIG (lås av pump borttaget)

Bergeksvägen, handpump – TJÄNLIG

Brännskeppsbacken, pumphus- TJÄNLIG

Flåsjövägen, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Furubacken, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Färjestigen, pumphus- TJÄNLIG

Kvarnholmsvägen, pumphus- TJÄNLIG

Robovägen, pumphus -TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Simon Ängs, handpump- TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Kantarellstigen, pumphus- OTJÄNLIG (åtgärder utreds)

TJÄNLIG MED ANMÄRKNING betyder att det förekom något förhöjd halt av odlingsbara mikroorganismer, e-coli eller koliforma bakterier. För att läsa mer om egen brunn och rekommenderade analyser:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten/egen-brunn/rad-om-egen-brunn

https://brunnsvatten.se/produkt/mikrobiologisk-normalkontroll/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *