Årsavgiften

Nu har du förhoppningsvis fått fakturan för avgiften 2017 och kallelsen till årsmötet i din brevlåda.

Du kanske tycker att tiden för betalning är för snävt tilltagen. Det är för att vi är angelägna om att få din avgift före årsmötet, annars har du nämligen inte rösträtt där. Det viktiga är alltså att avgiften är oss till handa i god tid före den 8 april, så att vi hinner sammanställa röstlängden.

Trevlig helg!

Helena Koos

 

 

Vill du engagera dig i styrelsen?

help-wanted

 

 

 

 

 

 

 

Har du erfarenhet av ekonomi och vill bidra till skötseln av byalagets angelägenheter? Vill du träffa trevliga styrelsekamrater varannan månad och få möjlighet att påverka viktiga beslut?

Vi kommer att behöva en ny kassör i styrelsen efter årsmötet. Är du intresserad får du gärna kontakta ordföranden i din lokala förening eller mig.

Med vänlig hälsning

Helena Koos

 

 

 

Stulna båtar på brygga fem

11053449_10153000716321452_8326536794880750611_o

 

 

 

 

 

Hoppas att du har haft en fin midsommar.

Vi är två som blivit av med våra båtar på brygga fem. Har du sett, eller hört något eller själv blivit drabbad får du gärna kontakta mig eller hamnkaptenen, Kenneth Rising.

Med vänlig hälsning

Helena Koos