Aktuellt i Söderskogen


Arbetsdag i Söderskogen den 4 maj
Samling i Gläntan 09.30.
Föreningen bjuder på något att äta och dricka efteråt.


Årsmöte 27 april 2024 Söderskogen

Hej alla medlemmar!
Söderskogens tomtägarförening kallar härmed till årsmöte.

 • Lördag 27 april kl 11.00
 • Djurö skola, matsalen

Mötet beräknas ta runt en timma, varpå Ramsmora byalag där vi alla är medlemmar och är välkomna att delta har sitt årsmöte i samma lokal kl 13. Då utlovas kaffe och bulle.

Bifogar ett antal dokument ni gärna får titta igenom innan mötet.

Hoppas vi ses!

Styrelsen

Höstens städdag 14 oktober 2023

Starttid: lördag 14 oktober kl. 09:30
Startplats: Gläntan


Kräftskiva 9 september
Nu är vår gemensamma kräftskiva tillbaka efter några års uppehåll, äntligen!
Vi hoppas att du vill komma så har vi en trevlig kväll tillsammans. Läs mer här


PROTOKOLL ÅRSMÖTET 2023

Protokollet finns här
Övriga handlingar finns nedan

VÅRENS STÄDDAG
Söderskogens Tomtägarförening

Äntligen är det dags för vårens arbetsdag:

 • Lördag 6 maj
 • 09.30
 • Gläntan

Arbetsuppgifter delas ut på plats. Som vanligt är det stranden, gläntan och ris i fokus, men även några nya uppgifter som att ta hand om bodarna vid gläntan. Vi avrundar traditionsenligt med fika och smörgås i gläntan.

Varmt välkomna önskar styrelsen

Årsmöte Söderskogen 22 april 2023

Söderskogens tomtägarförening kallar härmed till årsmöte:

 • Lördag 22 april kl 11.00
 • Djurö skola, matsalen

Mötet beräknas ta runt en timma, varpå Ramsmora byalag, där vi alla är medlemmar har sitt årsmöte i samma lokal kl 13. Då utlovas kaffe och bulle.

Nedladdningsbara handlingar:
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Fullmaktsblankett förslag

Väl mött och med hopp om sol och vår!
Styrelsen

Höstens städdag och extra stämma15 oktober 2022

 
Starttid: lördag 15 oktober kl. 09:30
Startplats: Gläntan

Arbetsuppgifter

 • Upptagning av badflotte och badstege
 • Områdesstädning inklusive strand
 • Eldning av skogsavfall, högen norr om Söderbergs väg och vid Gläntan
 • För eldningen behöver vi dra fram vatten från närbelägna fastigheter. Berörda fastighetsägare kontaktas separat.
 • Lite grävjobb

Vi kommer få hjälp av Stavsnäs entreprenad för transport av ris.

Föreningen behöver även göra en ändring i stadgan, och städdagen inleds därför med en extra stämma.

 
Välkomna!

Vårens arbetsdag 2022 – 7 maj

Kära medlemmar,

Dags för lite gemensamt områdesomhändertagande inför sommaren!

VÅRENS ARBETSDAG
Starttid: lördag 7 maj 2022, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

Särskilt om dagen
• Sjösättning av badflotte
• Områdesstädning
• Omhändertagande av skogsavfall (inklusive eldning i Gläntan)

Förhoppningsvis har vi tillgång till traktor med släp för hjälp med transport av skogsavfall till elden. I mellantiden, fram till arbetsdagen, uppskattas varje frambärande av skogsavfall från skogen till vägkant (traktorn kan bara hämta längs med vägen).

Varmt välkomna i det vackra vädret (håll tummarna)!

// Styrelsen


Årsmöte 2022 – 23 april

Kära medlemmar,

Så är det då dags att genomföra 2022 års årsmöte.

Årsmötet äger rum lördag 23 april 2022, kl. 11.00, i lokal på Djurönäset.

Nedladdningsbara handlingar kring årsmötet
Kallelse med dagordning
Fullmakt (exempel)
Verksamhetsberättelse
Årsräkenskaper med revisionsberättelse

Med hjälp av årsäkenskaperna och verksamhetsberättelsen så är målet att den som väljer att inte gå på mötet ska vara nästan lika välinformerad som den som går dit.

Fullmaktsblanketten är till för att hjälpa den som önskar sända någon annan i sitt ställe.

// Styrelsen