Aktuellt i Söderskogen


Vårens arbetsdag 2021 – 8 maj

Kära medlemmar,

Dags för lite arbete i våra sköna omgivningar…

VÅRENS ARBETSDAG
Starttid: lördag 8 maj 2021, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

Särskilt om dagen
• Ny badflotte ska finnas på plats för säsongsigångsättande. 🙂

• Vi har en viss mängd (väldigt oklart hur stor) skogsavfall som behöver eldas upp. Eldning är planerad att ske på för ändamålet utsedd plats i Gläntan.

Som vanligt på arbetsdagar är två exemplar av motorfordon med släpvagn önskvärt att ha till förfogande. Extra ersättning om 500 kr utgår till medlem som medtar ett dylikt ekipage. Vi är väldigt tacksamma om föranmälan av släpvagnsekipage görs till någon ledare för arbetsdagen.

Varmt välkomna, i den vårsol vi hoppas på!

// Styrelsen


Årsmöte 2020 – 26 september

Kära medlemmar,

Då börjar det äntligen bli dags för att genomföra årsmöte 2020. Det tog sin tid…

Årsmötet äger rum lördag 26 september, kl. 11.00, i lokal på Djurönäset (Fyrhuset var upptaget).

Nedladdningsbara handlingar kring årsmötet
Kallelse med dagordning till årsmöte 2020
Fullmakt (exempel)
Verksamhetsberättelse för 2019
Årsräkenskaper med revisionsberättelse för 2019

Fullmakten är till för den som önskar sända någon annan i sitt ställe.

Vår förhoppning i dessa Corona-tider är att den som väljer att inte gå på mötet, men läser handlingarna, ska vara nästan lika välinformerad som den som går på mötet 🙂

// Styrelsen


Nytt datum för höstens arbetsdag 2020 – 10 oktober

Solbrända medlemmar,

Vi har beslutat ändra datum för höstens arbetsdag…

HÖSTENS ARBETSDAG
Starttid: lördag 10 oktober 2020, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

Anledningarna till datumändringen
• Ju mer smått skogsavfall som är redo att tas om hand om efter Vattenfalls och Byalagets gallringar desto bättre.

• Vi har några träd vid badplatsen behöver gallras ur av oss själva. Skogsavfallet från de träden tillsammans med tidigare högar med skogsavfall får gärna kunna eldas. Eldning är inte tillåten förrän vecka 41.

Eftersom träd ska tas ned så behöver vi någon med motorsågskörkort och motorsåg som tar ned träden. 990 kr ersättning betalas till den motorsågande. Anmälan görs till någon ledare för arbetsdagen.

Som vanligt på arbetsdagar är två exemplar av motorfordon med släpvagn önskvärt att ha till förfogande. Extra ersättning om 500 kr utgår till medlem som medtar ett dylikt ekipage. Vi är väldigt tacksamma om föranmälan av släpvagnsekipage görs till någon ledare för arbetsdagen.

Vi ser fram emot att vi som vanligt blir många ”kring krattorna”

// Styrelsen


Arbetsdagar 2020

Bästa medlemmar,

Här kommer lite information om årets arbetsdagar i Söderskogen, för att underlätta er planering ☺

Arbetsdagar är tillsvidare förlagda på andra lördagen i maj och sista lördagen i augusti. Arbetsdagar startar tillsvidare kl. 09:30.

På arbetsdagar är två exemplar av motorfordon med släpvagn önskvärt att ha till förfogande. Extra ersättning om 500 kr utgår till medlem som medtar ett dylikt ekipage. Vi är väldigt tacksamma om föranmälan av släpvagnsekipage görs till någon ledare för arbetsdagen, så att vi inte står med ett antal ekipage som vi inte kan sysselsätta.

VÅRENS ARBETSDAG
Starttid: lördag 9 maj 2020, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

HÖSTENS ARBETSDAG

Starttid: lördag 29 augusti 2020, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

Vi önskar er god hälsa och hjärtligt välkomna på arbetsdagarna!

// Styrelsen