Aktuellt i Söderskogen


Vårens arbetsdag 2022 – 7 maj

Kära medlemmar,

Dags för lite gemensamt områdesomhändertagande inför sommaren!

VÅRENS ARBETSDAG
Starttid: lördag 7 maj 2022, kl. 09:30
Startplats: Gläntan
Ledare för arbetsdagen: Anders Sjödin och/eller Anders Thörn

Särskilt om dagen
• Sjösättning av badflotte
• Områdesstädning
• Omhändertagande av skogsavfall (inklusive eldning i Gläntan)

Förhoppningsvis har vi tillgång till traktor med släp för hjälp med transport av skogsavfall till elden. I mellantiden, fram till arbetsdagen, uppskattas varje frambärande av skogsavfall från skogen till vägkant (traktorn kan bara hämta längs med vägen).

Varmt välkomna i det vackra vädret (håll tummarna)!

// Styrelsen


Årsmöte 2022 – 23 april

Kära medlemmar,

Så är det då dags att genomföra 2022 års årsmöte.

Årsmötet äger rum lördag 23 april 2022, kl. 11.00, i lokal på Djurönäset.

Nedladdningsbara handlingar kring årsmötet
Kallelse med dagordning
Fullmakt (exempel)
Verksamhetsberättelse
Årsräkenskaper med revisionsberättelse

Med hjälp av årsäkenskaperna och verksamhetsberättelsen så är målet att den som väljer att inte gå på mötet ska vara nästan lika välinformerad som den som går dit.

Fullmaktsblanketten är till för att hjälpa den som önskar sända någon annan i sitt ställe.

// Styrelsen