Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna söder om Djuröbron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Pia Hagberg

Byalaget har grensåg, röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Kontakta styrelsen för mera info.

Vi har städdagar två gånger per år (under kommunens eldningsveckor). Vårens städdag 2022 är 7/5 . Ersättning utgår med 400 kr per städdag och fastighet.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.

Årsmötet 2022 hålls 23/4 kl 15.00 på Djurönäset (efter Ramsmoras årsmöte). Klicka här för kallelse och andra dokument till årsmötet 

Påminnelse: för att få rösträtt på Ramsmoras årsmöte måste samtliga ägare närvara eller ha med fullmakt från samtliga ägare. Från kallelsen:
Styrelsen påminner särskilt om att de som äger fastighet gemensamt (flera lagfarna ägare oavsett delägarandel) måste ha fullmakt för alla icke närvarande delägare för att få rösta.


Karta Hovnoret byalag 140315