Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna mellan söder om Djurobron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Sonja Tamme

Byalaget har grensåg,röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Kontakta styrelsen för mera info.

2:a lördagen i maj och september har vi städdagar. Ersättning utgår med 500 kr per städdag och fastighet.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.
Karta Hovnoret byalag 140315