Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna mellan söder om Djurobron på båda sidor om väg 222.
Karta Hovnoret byalag 140315