Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna söder om Djuröbron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Pia Hagberg

Artikel om Rikswasa’s öde: ”Rikswasa : från örlogsskepp till askfat” av Jonas Wiklund hämtat från Marinarkeologisk tidskrift, 2013.

Byalaget har grensåg, röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Koden till boden vid brygga 6 kommer att mailas ut till Hovnorets medlemmar. Kontakta styrelsen för mera info.

Vi har städdagar två gånger per år (under kommunens eldningsveckor). Höstens städdag 2022 är 15 oktober. Ersättning utgår med 400 kr per städdag och fastighet. Kom i håg att vi då kommer att ta bort ägarlösa båtar vid stranden.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.

 


Karta Hovnoret byalag 140315