Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna söder om Djuröbron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Pia Hagberg

Byalaget har grensåg,röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Kontakta styrelsen för mera info.

Vi har städdagar två gånger per år (under kommunens eldningsveckor). Datum som gäller 2021 är 8 maj och 16 oktober. Ersättning utgår med 400 kr per städdag och fastighet.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.
Karta Hovnoret byalag 140315