Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna söder om Djuröbron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Pia Hagberg

Artikel om Rikswasa’s öde: ”Rikswasa : från örlogsskepp till askfat” av Jonas Wiklund hämtat från Marinarkeologisk tidskrift, 2013.

Byalaget har grensåg, röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Koden till boden vid brygga 6 kommer att mailas ut till Hovnorets medlemmar. Kontakta styrelsen för mera info.

Vi har städdagar två gånger per år (v 18 och v 41).

Ersättning utgår med 400 kr per städdag och fastighet.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.

Årsmötet 2024 ägde rum 27 april  Protokoll


Karta Hovnoret byalag 140315