Hovnoret

Hovnoret består av 38 fastigheter som är belägna söder om Djuröbron på båda sidor om väg 222.

Facebook: ”Kantarellstigen – Brännskeppsbacken”. Admin: Pia Hagberg

Artikel om Rikswasa’s öde: ”Rikswasa : från örlogsskepp till askfat” av Jonas Wiklund hämtat från Marinarkeologisk tidskrift, 2013.

Byalaget har grensåg, röjsåg samt motorsåg för utlåning till medlemmarna. Koden till boden vid brygga 6 kommer att mailas ut till Hovnorets medlemmar. Kontakta styrelsen för mera info.

Vi har städdagar två gånger per år (v 18 och v 41).

Vårens städdag 2024 kommer att vara v 16 20:de april

Ersättning utgår med 400 kr per städdag och fastighet.
Kom och hjälp bevara ett trivsamt och välskött område.

Årsmötet 2024 äger rum 27 april om vi kan hitta en lokal så mötet inte kolliderar med Ramsmoras årsmöte.


Karta Hovnoret byalag 140315