Vattenanalys av gemensamma brunnar

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år, i september genomförde Byalagets styrelse därför mikrobiologisk analys av våra gemensamma brunnar. En summering av utfallet presenteras nedan.

Asplövsvägen, handpump- TJÄNLIG (lås av pump borttaget)

Bergeksvägen, handpump – TJÄNLIG

Brännskeppsbacken, pumphus- TJÄNLIG

Flåsjövägen, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Furubacken, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Färjestigen, pumphus- TJÄNLIG

Kvarnholmsvägen, pumphus- TJÄNLIG

Robovägen, pumphus -TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Simon Ängs, handpump- TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Kantarellstigen, pumphus- OTJÄNLIG (åtgärder utreds) Läs mer…