Uppdatering angående fiberarbetet

Hej!

Nu har anmälningstiden för att få det rabatterade priset på sin fiberanslutning gått ut.
58% av alla fastigheter som ingick området har visat intresse vilket får anses vara mycket bra.
Tyvärr var intresset för svagt i vissa delar av Ramsmora byalags fastigheter kommer inte att anslutas. Det gäller fastigheter på Bergeksvägen, Brännskeppsbacken, Flåsjövägen samt Simon Ängs väg söder om RV222.
Ca 60 av våra fastigheter har visat intresse vilket ger 40% anslutningsgrad hos oss, kontra 58% i området som helhet.

Fibertjänst avser att komma igång med arbetet redan i höst för att ha alla anslutna till våren.

skarmklipp161002