Styrelsen 2019-20

På årsmötet den 10 augusti valdes följande styrelse för 2019-2020:

Ordförande: Susanne Isborn
Ledamöter: Leif Kroon, Pia Hagberg, Håkan Skogsberg och Anny Markussen.
Suppleanter: PG Andersson, Anders Bernhoft, Olle Olsson och Aase Carlsson.

Revisor: Inger Samuelsson och revisorsuppleant Christer Liedholm.
Ledamöter till Ramsmora byalags styrelse: Susanne Isborn och Aase Carlsson. Suppleanter PG Andersson och Pia Hagberg.

Valberedning: Lisa Hellbe och Christer Liedholm.

Bryggfogde: PG Andersson
Bodkollektivet: Anders Bernhoft