Styrelsen 2020-22

På årsmötet den 15 augusti 2020 valdes följande styrelse för 2020-2022 (så lång period pga byte av räkenskapsår):

Uppdaterat 6 maj 2021:Håkan har meddelat att han avslutar sitt uppdrag i Hovnorets styrelsen från och med 2021-05-01.
Stort tack Håkan för engagemang och bidrag i styrelsearbetet!

Ordförande: PG Andersson
Ledamöter: Pia Hagberg, Gustav Sjöberg och Anny Markussen.
Suppleanter:  Anders Bernhoft, Olle Olsson, Aase Carlsson och Emma Olsson.

Revisor: Inger Samuelsson och revisorsuppleant Christer Liedholm.
Ledamöter till Ramsmora byalags styrelse: PG Andersson och Aase Carlsson. Suppleant: Pia Hagberg.

Valberedning: Lisa Hellbe och Christer Liedholm.

Bryggfogde: PG Andersson
Bodkollektivet: Anders Bernhoft


På årsmötet den 10 augusti 2019 valdes följande styrelse för 2019-2020:

Ordförande: Susanne Isborn
Ledamöter: Leif Kroon, Pia Hagberg, Håkan Skogsberg och Anny Markussen.
Suppleanter: PG Andersson, Anders Bernhoft, Olle Olsson och Aase Carlsson.

Revisor: Inger Samuelsson och revisorsuppleant Christer Liedholm.
Ledamöter till Ramsmora byalags styrelse: Susanne Isborn och Aase Carlsson. Suppleanter PG Andersson och Pia Hagberg.

Valberedning: Lisa Hellbe och Christer Liedholm.

Bryggfogde: PG Andersson
Bodkollektivet: Anders Bernhoft