Styrelse och revisorer

Styrelse fr o m 2022-04-23

Ordförande Anders Sjödin Söderskogen  (t.o.m. årsmöte 2023)
Vice ordförande och skogsansvarig Joakim Lilliesköld Robo
Sekreterare Aase Carlsson Hovnoret
Ledamot och hamnkapten Per-Gunnar Andersson Hovnoret
Kassör Hans Olov Hjalmarsson Söderskogen  (t.o.m. årsmöte 2023)
Ledamot Åsa Vikdahl Söderskogen  (t.o.m. årsmöte 2023)
Ledamot Stefan Bystedt Färjeberget  (t.o.m. årsmöte 2023)
Ledamot Carolina Losin Färjeberget  (t.o.m. årsmöte 2023)
Ledamot Mikael von Euler Robo  (t.o.m. årsmöte 2023)
Suppleant Pia Hagberg Hovnoret  (t.o.m. årsmöte 2023)
Suppleant Thomas Norehall Robo  (t.o.m. årsmöte 2023)
Suppleant Sam Victorin Söderskogen  (t.o.m. årsmöte 2023)

Revisorer

Revisor Anny Markussen Hovnoret (t.o.m. årsmöte 2023)
Revisor Ludmila Stefankova Söderskogen (t.o.m. årsmöte 2023)
Revisorssuppleant Leif Kroon Hovnoret (t.o.m. årsmöte 2023)

Kontakt med styrelsen
När du som medlem vill kontakta styrelsen så gör du det genom att du skickar ett e-postmeddelande kring ditt ärende till byalagets e-postadress: 

 ramsmorabyalag@gmail.com