Styrelse och revisorer

Styrelse fr o m 2023-04-22

Ordförande Åsa Vikdahl Söderskogen ( t o m årsmöte 2025)
Vice ordförande och skogsansvarig Joakim Lilliesköld Robo
Sekreterare Carolina Losin Färjeberget
Kassör Liiso Åkerberg Söderskogen
Ledamot Martin Kornfeld Färjeberget
Ledamot, vägmästare Gustav Sjöberg Hovnoret
Ledamot Emma Olsson Hovnoret
Ledamot Håkan Ljunggren Robo
Ledamot Thomas Johansson Söderskogen
Suppleant Pia Hagberg Hovnoret
Suppleant Thomas Norehall Robo
Suppleant Sam Victorin Söderskogen

Adjungerad hamnkapten Per-Gunnar Andersson, Hovnoret

Revisorer

Revisor Anny Markussen Hovnoret
Revisor Ludmila Stefankova Söderskogen
Revisorssuppleant Leif Kroon Hovnoret

Valberedning: Raymond Eriksson, Söderskogen

Kontakt med styrelsen:
ramsmorabyalag@gmail.com
Styrelsen gmail läses en gång/vecka. Mer sällan under semestertider.
Brådskade händelser (tex träd över väg, brygga trasig, brottsvåg osv)  vänligen vänd er till vägmästaren eller er lokala förening så hanteras frågan.
Kontakt med vägmästaren: Gustav Sjöberg 0721 78 68 59 eller gustavsjoberg@yahoo.se