Styrelse 2019 – 2020

Ordförande Helena Koos Färjeberget 0709–596253
helena@teamkoos.se
V. Ordförande Joakim Lilliesköld Robo 0708–254200
joakiml@kth.se
Kassör Åsa Vikdahl Söderskogen asa@vikdahl.se
Sekreterare Hans Olov Hjalmarsson Söderskogen 070 – 747 15 44
Hamnkapten Thomas Koos Färjeberget 070 – 612 60 60
thomas@teamkoos.se
Hemsidan* Thomas Koos Färjeberget 070 – 612 60 60
thomas@teamkoos.se
Brunnar Vakant
Skog Joakim Lilliesköld Robo 0708–254200
joakiml@kth.se
G/C-vägar Vakant
Vägmästare Vakant
Övr. ledamöter Susanne Isborn Gustavsson

Pia Hagberg (suppleant)

Hovnoret 076-0240744
susanne.isborn@gmail.com
Mikael von Euler Robo 0738–085353
Mikael.vonEuler@aprea.com
Stefan Bystedt Färjeberget
Revisorer Leif Kroon Hovnoret 0708–62226
leifkroon@hotmail.com
Ludmila Stefankova Söderskogen 073-9500327
ludmilastef1@gmail.com
Revisorsuppleant Anny Marcussen Hovnoret n/a
Valberedning ordf. Styrelsen

Dokument, endast för styrelsen

* För lösenord till hemsidans undersidor kontakta thomas@teamkoos.se

Faktureringsadress:
Ramsmora Byalag
c/o Stora Vika Redovisning
Ewa Landin
Fornminnesvägen 2
148 60 Stora Vika