Styrelse och revisorer

Styrelse fr o m 2021-04-24

Ordförande Anders Sjödin Söderskogen  (t.o.m. årsmöte 2023)
Vice ordförande och skogsansvarig Joakim Lilliesköld Robo
Sekreterare Åsa Vikdahl Söderskogen
Ordinarie ledamot och hamnkapten Per-Gunnar Andersson Hovnoret
Kassör och
hemsidesansvarig
Hans Olov Hjalmarsson Söderskogen
Ordinarie ledamot Aase Carlsson Hovnoret
Ordinarie ledamot Stefan Bystedt Färjeberget
Ordinarie ledamot Carolina Losin Färjeberget
Ordinarie ledamot Mikael von Euler Robo
Suppleant Pia Hagberg Hovnoret
Suppleant Thomas Norehall Robo

Revisorer

Revisor Leif Kroon Hovnoret (t.o.m. årsmöte 2021)
Revisor Ludmila Stefankova Söderskogen (t.o.m. årsmöte 2021)
Revisorssuppleant Anny Markussen Hovnoret (t.o.m. årsmöte 2021)

Kontakt med styrelsen
När du som medlem vill kontakta styrelsen så gör du det genom att du skickar ett e-postmeddelande kring ditt ärende till byalagets e-postadress: 

 ramsmorabyalag@gmail.com