Påminnelse – årsavgift

Hej!

Vi från styrelsen vill flagga upp för att det är flera som inte har betalat avgiften till fullo i år. Det blev det lite tokigt med två fakturor då den överenskomna ökningen (från förra årsstämman) inte kom med på den första fakturan. Så i april kom det ut en avi med ytterligare 1000kr som tyvärr många verkar ha missat. Varje ordförande eller kassör från respektive lokal förening kommer att kontakta de som ej har betalat men det kan vara bra att kolla själv också.

Styrelsen

Status på våra vägar

Status för återställandet av våra vägar.

Nu är följande vägar klara:
– Flåsjövägen
– Bergeksvägen
– Asplundsvägen
– Grandungevägen

Vägar som pågår:
– Furubacken
– Färgestigen
– Brännskeppsbacken

Vägar som återstår:
– Söderbergsväg
– Kantarellstigen

Det är fantastiskt att se hur våra vägar börjar bli riktigt fina och återställda. Vi kommer att ha en slutbesiktning i vår så mer information kommer att komma här på hemsidan.

Rolf Svanström

Nya vattenprover har tagits i vårt område

Här kommer resultatet av årets vattenprover som har tagit från alla våra brunnar.

Asplövsvägen, OTJÄNLIGT –
180816 AQUVO Analys Asplövsvägen OTJÄNLIGT Ecoli TMA bakterier&pH&COD&Fe&Al
Bergeksvägen 4, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING-
180816 AQUVO Analys Bergeskvägen 4 TMA bakterier
Brännskeppsbacken 7, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING –
180816 AQUVO Analys Brännskeppsbacken 7 TMA Radon360bq
Flåsjövägen 15, TJÄNLIGT –
180816 AQUVO Analys Flåsjöven 15 Brunn
Furubacken 6, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING –
180816 AQUVO Analys Furubacken 6 TMA
Färjestigen 6, TJÄNLIGT –
180816 AQUVO Analys Färjestigen 6
Kvarnholmsvägen 9, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING –
180816 AQUVO Analys Kvarnholmsvägen 9 TMA Flourid&Natrium&Radon
Robovägen 6, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING –
180816 AQUVO Analys Roburvägen 6 TMA Koliforma&Klorid&Natrium
Simon Ängsväg 6, TJÄNLIGT M. ANMÄRKNING –
180816 AQUVO Analys Simonägsvägen 6 TMA Ecoli&Koliforma&mer
Kantarellstigen 6, TJÄNLIGT –
180822 AQUVO Analys Kantarellstigen 6
Kantarellstigen 15 OTJÄNLIGT –
180823 AQUVO Analys Kantarellstigen 15 -1 OTJÄNLIGT Bly 1,5ggr TMA Järn&Koppar

Vänligen,
Styrelsen