Aktuellt i Hovnoret

Vårens städdag 2022

Starttid: lördag 7 maj 9.30 vid brevlådorna
Startplats: Brevlådorna Bränskeppsbacken samt längst upp på Kantarellstigen 

Mera info kommer senare
Ledare för arbetsdagen: Olle och P-G
Övrigt: Det blir korv som vanligt till lunch men städdagen fortsätter efter lunchen om det finns mera att göra


Årsmöte 2022

Årsmötet ägde rum 23/4 kl 15.00 på Djurönäset .

Kallelse
Verksamhetsberättelse
Kassaredogörelse
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll
Fullmakt till årsmötet
GDPR blankett
Påminnelse: för att få rösträtt på Ramsmoras årsmöte måste samtliga ägare närvara eller ha med fullmakt från samtliga ägare. Från kallelsen:
Styrelsen påminner särskilt om att de som äger fastighet gemensamt (flera lagfarna ägare oavsett delägarandel) måste ha fullmakt för alla icke närvarande delägare för att få rösta.


Höstens arbetsdag 2021 genomfördes 16 oktober.

Tack till alla som kom och gjorde en insats för vårt område.


Vårens arbetsdag 2021 samt extra medlemsmöte genomfördes 8 maj

Övrigt: Det blir ingen gemensam korvgrillning pga pandemin och ersättningen för gjort arbete kommer att utbetalas när vi åter får tillgång till föreningens bankkonto.

I höst hålls städdagen lördagen den 16 oktober


Årsmöte 24 april 2021 och 8 maj 2021

Med anledning av förslag till stadgeändringar kallar vi till två årsmöten 24 april (via Teams) och efter städdagen 8 maj:

Kallelse, Protokoll (samma lösenord som till Ramsmoras sidor)


Höstens arbetsdag 2020 (2020-10-10)

Övrigt: Städdagen är flyttat till vecka 41 för att passa med kommunens eldningsveckor. Mera info kommer


Årsmöte (2020-08-15)

Inkomna motioner och styrelsens svar


Vårens arbetsdag 2020 (2020-06-13)

Starttid: lördag 13 juni 2020, kl. 9:30


Höstens arbetsdag 2019 (2019-09-14)

Tack till alla som deltog under städdagen