Aktuellt i Hovnoret


Oktober 2019:

Sista dag att betala årsavgiften på 800 kr är 191031 till postgirokonto 593324-7.
Vänligen uppge ditt namn eller tomtnummer på inbetalningen.
Kassör Pia Hagberg


Höstens arbetsdag 2019 (2019-09-14)

Starttid: lördag 14 september 2019, kl. 9:30
Startplats: Brevlådorna
Ledare för arbetsdagen: Håkan och Olle
Övrigt:

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Tack till alla som deltog under städdagen