Aktuellt i Hovnoret

Vårens arbetsdag 2021 (2021-05-08) samt extra medlemsmöte kl 15 på Kantarellstigen 7

Starttid: lördag 8 maj 2021 kl 9.30 vid brevlådorna
Startplats: Brevlådorna
Ledare för arbetsdagen: Olle och P-G
Övrigt. Det blir ingen gemensam korvgrillning pga pandemin och ersättningen för gjort arbete kommer att utbetalas när vi åter får tillgång till föreningens bankkonto.

Med anledning av förslag till stadgeändringar kallar vi till två årsmöten 24 april (via Teams) och efter städdagen 8 maj kl 15.00 på K7.

Hjärtligt välkomna!

I höst hålls städdagen lördagen den 16 oktober


Årsmöte 24 april och 8 maj

Med anledning av förslag till stadgeändringar kallar vi till två årsmöten 24 april (via Teams) och efter städdagen 8 maj:

Kallelse, Protokoll (samma lösenord som till Ramsmoras sidor)

I kallelsen står det också hur du ansluter dig till mötet 24 april kl 10.00.

Hovnorets styrelse genom Anny Markussen (anny_markussen(@)hotmail.com)


Höstens arbetsdag 2020 (2020-10-10)

Starttid: lördag 10 oktober 2020
Startplats: Brevlådorna
Ledare för arbetsdagen:
Övrigt: Städdagen är flyttat till vecka 41 för att passa med kommunens eldningsveckor. Mera info kommer

Hjärtligt välkomna!


Årsmöte (2020-08-15)

Plats: Kantarellstigen 7 kl 10.00
Valberedning: Lise Hellbe och Christer Liedholm
Motioner lämnas till Susanne Isborn Gustavsson senast 31 juli (susanne.isborn@gmail.com)

Inkomna motioner och styrelsens svar

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen


Vårens arbetsdag 2020 (2020-06-13)

Starttid: lördag 13 juni 2020, kl. 9:30
Startplats: Brevlådorna
Ledare för arbetsdagen: PG och Olle
Övrigt:

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Tack till alla som deltog under städdagen


Oktober 2019:

Sista dag att betala årsavgiften på 800 kr är 191031 till postgirokonto 593324-7.
Vänligen uppge ditt namn eller tomtnummer på inbetalningen.
Kassör Pia Hagberg


Höstens arbetsdag 2019 (2019-09-14)

Starttid: lördag 14 september 2019, kl. 9:30
Startplats: Brevlådorna
Ledare för arbetsdagen: Håkan och Olle
Övrigt:

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Tack till alla som deltog under städdagen