Bryggor

Vi kan med rätta vara stolta över våra fina brygganläggningar. Närheten till havet och tillgången till båtplatser är för många av oss en väsentlig anledning till att vi bor eller har sommarnöje här.

Ramsmora Byalag har fem brygganläggningar, Brygga 1,2,4,5 och 6.
Tre ytterligare bryggor finns på vårt vatten men ägs av andra än oss, bryggorna 3 samt brygga 7 och 8 i Hovnorsviken.
Ashampoo_Snap_2015.08.10_16h02m49s_012_
Varje brygga har en bryggfogde som ansvarar för löpande frågor som t.ex. båtplatser medan hamnkaptenen har ett övergripande ansvar för alla våra bryggor och dess skötsel.

För att komma i kontakt med xxxxxxx, hamnkapten ring xxxxxxxx alternativt mejla till: xxxxxxxx (6/5-24 styrelsen arbetar med att hitta ny hamnkapten)

För att komma i kontakt med respektive bryggfogde ta kontakt med nedan personer:
Brygga 1 |
Brygga 2 | Göran Baurne (baurne@kth.se)
Brygga 4 | Anders Sjödin (anders-sjodin@outlook.com) och Anders Thörn (anders.l.thorn@gmail.com)
Brygga 5 |
Brygga 6 | Per-Gunnar Andersson (per-gunnar.andersson@ericsson.com)

Uppdaterad Bryggpolicy 2022-04-12 och miljöinspektion 2021

Vår bryggpolicy har uppdaterats i april 2022 och finns här:  2022-04-12 Ramsmora bryggpolicy

Hösten 2021 gjorde Värmdö kommun en miljöinspektion av våra bryggor och stränder. Syftet är att vatten inom EU ska skyddas och förbättras.
Den utmynnade i att vi fick anmärkningar på mikroplaster, t ex material av frigolit, tampar mm, som behöver tas bort.
Byalaget fick föreläggande att arbeta med att endast TBT-friabåtar ska ligga vid våra bryggor.
TBT (tributyltenn) är förbjudet sen 2008 och kan främst finnas på båtar från och med 1995 och tidigare.
Kommunens beslut och information om hur du som båtägare ska göra finns på Värmdö kommun och i följande länkar;
Mikroplaster – Värmdö kommun
tran-044-broschyr-batbottenfarg-a5-webb
Tributyltenn – Värmdö kommun
DelegationsbeslutTBTMiljoochhalsoskyddsinspektorBMH391F_2516267 (003)