Bryggor

Vi kan med rätta vara stolta över våra fina brygganläggningar. Närheten till havet och tillgången till båtplatser är för många av oss en väsentlig anledning till att vi bor eller har sommarnöje här.
Ramsmora Byalag har sex stycken brygganläggningar, lämpligt nog döpta till Brygga 1 till 6
”>Ashampoo_Snap_2015.08.10_16h02m49s_012_
Varje brygga har en bryggfogde som ansvarar för löpande frågor som t.ex. båtplatser medan hamnkaptenen har ett övergripande ansvar för alla våra bryggor och dess skötsel.

För att komma i kontakt med Thomas Koos, hamnkapten ring 070 – 612 60 60 alternativt mejla till: thomas@teamkoos.se

För att komma i kontakt med respektive bryggfogde ta kontakt med nedan personer:
Brygga 1 – Ulf Mannestig (ulf.mannestig@langholmen.com) & Rolle Pettersson (roland.pettersson9@comhem.se)
Brygga 2 & 3 – Göran Baurne (baurne@kth.se)
Brygga 4 – Anders Sjödin & Anders Thörn (anders.sjodin@sabof.se & anders.l.thorn@gmail.com)
Brygga 5 – Thomas Koos (thomas@teamkoos.se)
Brygga 6 – Per-Gunnar Andersson (per-gunnar.andersson@ericsson.com)