Välkommen till Ramsmora Byalag!

Ramsmora är fantastiskt! Det vet vi alla som bor härskogspromenader, bad, fiske och båtsport. Allt på bekvämt avstånd till storstaden.
Ramsmora Byalag är en ideell förening som äger och förvaltar fastigheter med vägar, skog, badstränder, vattenområden, fem bryggor mm. Medlemmar i Ramsmora byalag är ägare till fastigheter i tomtområdena Färjeberget, Hovnoret, Robo och Söderskogen.
För förvaltningen av Ramsmora byalags mark och anläggningar finns en styrelse. Det formella ramverket som styrelsen och föreningen har att förhålla sig till är lagar, regler, stadgar samt servitutsrättigheter. Medlemmarna beslutar om årliga avgifter. Avgifterna utgör kostnadsram för förvaltningen.
I varje tomtområde finns en ideell tomtägarförening. Tomtägarföreningarna har städdagar vår och höst då vi hjälps åt att hålla allas våra gemensamma områden prydliga och i gott skick.”