Välkommen till Ramsmora Byalag!

Här hittar ni bilder och text med anknytning till Ramsmora byalag som ligger i Stavsnäs ute på Värmdö

Att Ramsmora är fantastiskt vet vi alla som bor här – skogspromenader, bad, fiske och båtsport – allt på bekvämt avstånd till storstaden. Men har du tänkt på att byalaget också är som ett företag med ett omfattande vägnät att underhålla, skogsmark som skall skötas, bryggor och brunnar som skall hållas i ordning och utöver det kontakter med kommun och andra myndigheter. Skillnaden är bara att det mesta av det som utförs är obetalt, vilket håller kostnaderna nere på en mycket låg nivå jämfört med andra bostadsföretag. Därför är det viktigt att du som medlem deltar i diskussioner, lämnar synpunkter och är allmänt aktiv när det gäller att utforma hur vi skall ha det tillsammans. Ramsmora byalag består av de fyra lokalföreningarna Färjeberget, Hovnoret, Robo samt Söderskogen.