Uppdaterad Bryggpolicy och information från Värmdö kommun

Vår bryggpolicy har uppdaterats i april och ligger i texten under fliken Bryggor.
Där finns också beslut från Värmdö kommuns miljöinspektion av våra bryggor och stränder samt information om båtbottenfärg och mikroplaster.
Bra att läsa eftersom vi fick anmärkningar på mikroplaster och att varje båtägare behöver fundera på om förbjuden färg kan finnas på båtbotten.

Vi ser fram emot en härlig vår och sommar till lands och sjöss!

Årsmöte 2022

Välkomna till
Årsmöte i Ramsmora byalag
Lördagen 23 april kl 13.00 2022 på Djurönäset

Kallelse årsmöte 2022
Årsberättelse 2021 verksamhetsplan avgifter
Övriga årsmöteshandlingar ligger med inloggning under fliken Om oss/medlemsinformation.
Separat kallelse med inloggning skickas ut v14.

Väl mött!
Styrelsen

Förslag fullmaktblankett finns här 
GDPR-blankett finns här
Stadgar finns här

Årsmöte 24 april 2021

Tid: Lördagen 24 april kl 13.00
Plats: P g a coronapandemin hålls mötet digitalt via zoom

Handlingar och information om zoomanslutning finns på
http://www.ramsmorabyalag.se/ Om oss/ Medlemsinformation. 
Lösenord till medlemsinformation finns i utsänd kallelse per e-post till de som lämnat e-postadress till byalaget. Övriga får kallelse med lösenord i analog post.

Möjlighet till test av zoom finns 22 april kl 19.00-20.00, se guiden under medlemsinformationen.

Frågor om årsmötet ställs till ramsmorabyalag@gmail.com.

Handlingar under medlemsinformation:
Kallelse och dagordning,
guide till zoom,
fullmaktsblankett,
Årsberättelse 2020,
Revisionsberättelse 2020,
Budget,
Debiteringslängd,
Balans- och resultaträkning per 2020-12-31,

GDPR-blankett för de som önskar digitala utskick från byalaget.

Utförd gallring vecka 42-45 2020 och kommande arbeten 2021

Som flera säkert märkte pågick gallringen och borttagande av träd längs vägar längre än väntat.

Gallringen och uttaget av ris, grenar mm är nu avslutat för säsongen då det är för blött i markerna för maskinerna. Skadorna på marken blir för stora. Gallringen har givit ett överskott som ska återinvesteras i skogsåtgärder såsom uttag av ris, viss manuell gallring kring Byträsket m fl angelägna åtgärder.

Det finns flera skäl till att gallringen utförs nu. Ett är Ramsmora byalags styrelses uppdrag att sköta sin mark. För detta har styrelsen flera gånger tagit in experter från Skogsstyrelsen för att få en underhållsplan, senast 2013. Dels är det ett behov av att gallra utmed vägarna så de torkar upp snabbare, vilket är ett nödvändigt första steg att kunna förbättra våra vägar. Målbilden för skogsvården på byalagets mark är en ljusare blandskog och tallskog, så kallad tätortsnära gallring. Gallringen har utförts av Mellanskog via entreprenören Kuddby trädfällning.

Gallrade områden är längs Söderbergs väg på Byträsksidan och kring Ramsmoras parkering vid Söderbergs väg samt området väster om Furubackens brevlådor. Längs Söderbergs väg, Asplövsvägen, Flåsjövägen, Kantarellstigen och längs Bergeksvägen har träd tagits ut för att kunna åtgärda diken och vägar. Längs stigen mellan Asplövsvägen och Kantarellstigen har träd avverkats. Borttagande av träd på byalagets mark nära tomtgränser har skett i samråd med berörda tomtägare. Eventuella träd som tagits bort på tomter har skett på privata initiativ med egna avtal och belastar inte byalagets ekonomi.

Visst borttagande av ris och grenar beräknas ske maskinellt i januari-februari 2021 om markens bärighet tillåter. En del grenar och ris rekommenderas också ligga kvar av naturhänsyn. Upplagda stockar vid Furubacken beräknas forslas bort innan årsskiftet 20/21. De stora rishögarna blir dock kvar ca ett år då de måste torka innan de ges plats på flisanläggning.

Kvarstående gallringsområden är skogen invid Gläntan; ett ganska stort område som är särskilt utpekat av Skogsstyrelsen att gallra. Även stigen vid pumpen på Bergeksvägen samt i skogen öster om stigen mellan Kantarellstigen och Söderbergs väg skall gallras. Dessa arbeten beräknas utföras efter sommaren 2021.

Under en tid kommer naturligtvis grenar mm ligga kvar olyckligt för passager. Några av oss har börjat, men alla medlemmar får gärna hjälpa till att dra bort ris och grenar från våra stigar så att de blir hyfsat framkomliga.

Generellt om skog och skogsvård kan t ex läsas på Skogsstyrelsens och länsstyrelsens hemsidor samt på Mellanskogs och andra skogsbolags sidor.