Com Hems arbeten på fiberanläggning

Com Hems entreprenör Thoman & Fuchs kommer att börja röra sig i vårt område för att åtgärda besiktningsanmärkningar på fiberanläggningen. Arbeten sker på byalagets mark och på installationer hos enskilda fastighetsägare.

Observera att åtgärderna gäller felaktigheter på själva fiberanläggningen. Inga vägåterställningsarbeten sker nu.

Arbeten längs Söderbergs väg
Den 11 november 2020 startar arbeten längs Söderbergs väg mellan Färjestigen och Grandungevägen. Arbetena innebär bland annat att läggningsdjupet justeras, felaktiga massor kring kabeln byts ut, skarvar på kabeln åtgärdas. Thoman & Fuchs är medvetna om att Mellanskogs timmer ännu ligger längs sträckan.

Förnyad besiktning på Kantarellstigen
På Kantarellstigen kommer förnyad besiktning av expert på fiberanläggningar ske då delar ligger ovan mark, saknar övertäckning, skarvar gått isär m.m. Representant från styrelsen kommer att delta.

Styrelsen

Påbörjad trädfällning

Den 12 oktober 2020 påbörjas arbeten med trädfällning.

Arbetena beräknas pågå vecka 42 och 43.

Främst områden på och kring kring Söderbergs väg och Kantarellstigen är berörda.

Vägarna kommer att hållas öppna, men det kan vara väntetider upp till 10 minuter för att skördare och skotare behöver köra undan.

Under lastning av timmer på lastbil kan väntetiderna bli upp till 30 minuter. Mellanskog har meddelat att sådan lastning företrädesvis kommer ske kvällstid, efter 17.

Årsmöte 2020

Då är det äntligen dags för att genomföra årsmöte 2020, detta speciella år…

Årsmötet äger rum lördag 26 september kl. 13.00, främst på Internet, men det finns även möjlighet till fysiskt deltagande.

Kallelse med dagordning, tillsammans med alla andra årsmöteshandlingar, finns här på hemsidan under
Om oss/Medlemsinformation.

Har du glömt bort lösenordet till sidan med medlemsinformation? Du hittar lösenordet i den kallelse som sänts med traditionell post.

Varmt välkomna!