Årsavgiften

Nu har du förhoppningsvis fått fakturan för avgiften 2017 och kallelsen till årsmötet i din brevlåda.

Du kanske tycker att tiden för betalning är för snävt tilltagen. Det är för att vi är angelägna om att få din avgift före årsmötet, annars har du nämligen inte rösträtt där. Det viktiga är alltså att avgiften är oss till handa i god tid före den 8 april, så att vi hinner sammanställa röstlängden.

Trevlig helg!

Helena Koos

 

 

Vill du engagera dig i styrelsen?

help-wanted

 

 

 

 

 

 

 

Har du erfarenhet av ekonomi och vill bidra till skötseln av byalagets angelägenheter? Vill du träffa trevliga styrelsekamrater varannan månad och få möjlighet att påverka viktiga beslut?

Vi kommer att behöva en ny kassör i styrelsen efter årsmötet. Är du intresserad får du gärna kontakta ordföranden i din lokala förening eller mig.

Med vänlig hälsning

Helena Koos