Dags att komma in med motioner inför årsmötet i april

Hej alla i Ramosmora!

Tänk snart är februari slut och vi kommer in i den första vårmånaden. Det betyder att säsongen för 2019 närmar sig med stormsteg – underbart! Och med det kommer vi också allt närmare årets stormöte (årsmötet) som sker i april. Mer information kring det kommer inom kort.

Men enligt stadgarna ska motioner till mötet komma in i god tid innan och därför vill vi i styrelsen slå ett extra slag för att alla medlemmar tänker igenom om det är något ni vill lyfta till årsmötet och i så fall skicka in detta till: ramsmorabyalag@gmail.com

Vänligen,
Styrelsen

God fortsättning!

Vi i styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god jul & ett gott nytt år! Vi ser fram emot ett härligt 2019!

En kort uppdatering gällande våra vägar:

Djurö Gräv har fått i uppdrag av oss att täppa igen alla gropar längst Söderbergs väg men pga. tjäle så har sanden frusit och de har med andra ord inte kunnat genomföra detta. Vår vägmästare letar andra entrepenörer som skall hjälpa oss – så hjälp är på väg!

Diskussionerna kring återställandet av våra vägar efter fiberdragningen har tagit en paus men kommer att återupptas under nästa styrelsemöte den 17 januari.

Vi ses i Ramsmora 2019!
Styrelsen

Påminnelse – årsavgift

Hej!

Vi från styrelsen vill flagga upp för att det är flera som inte har betalat avgiften till fullo i år. Det blev det lite tokigt med två fakturor då den överenskomna ökningen (från förra årsstämman) inte kom med på den första fakturan. Så i april kom det ut en avi med ytterligare 1000kr som tyvärr många verkar ha missat. Varje ordförande eller kassör från respektive lokal förening kommer att kontakta de som ej har betalat men det kan vara bra att kolla själv också.

Styrelsen