Årsmöte 2022

Välkomna till
Årsmöte i Ramsmora byalag
Lördagen 23 april kl 13.00 2022 på Djurönäset

Kallelse årsmöte 2022
Årsberättelse 2021 verksamhetsplan avgifter
Övriga årsmöteshandlingar ligger med inloggning under fliken Om oss/medlemsinformation.
Separat kallelse med inloggning skickas ut v14.

Väl mött!
Styrelsen

Förslag fullmaktblankett finns här 
GDPR-blankett finns här
Stadgar finns här

Vattenanalys av gemensamma brunnar

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone vart tredje år, i september genomförde Byalagets styrelse därför mikrobiologisk analys av våra gemensamma brunnar. En summering av utfallet presenteras nedan.

Asplövsvägen, handpump- TJÄNLIG (lås av pump borttaget)

Bergeksvägen, handpump – TJÄNLIG

Brännskeppsbacken, pumphus- TJÄNLIG

Flåsjövägen, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Furubacken, handpump – TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Färjestigen, pumphus- TJÄNLIG

Kvarnholmsvägen, pumphus- TJÄNLIG

Robovägen, pumphus -TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Simon Ängs, handpump- TJÄNLIG MED ANMÄRKNING

Kantarellstigen, pumphus- OTJÄNLIG (åtgärder utreds) Läs mer…

Årsmöte 24 april 2021

Tid: Lördagen 24 april kl 13.00
Plats: P g a coronapandemin hålls mötet digitalt via zoom

Handlingar och information om zoomanslutning finns på
http://www.ramsmorabyalag.se/ Om oss/ Medlemsinformation. 
Lösenord till medlemsinformation finns i utsänd kallelse per e-post till de som lämnat e-postadress till byalaget. Övriga får kallelse med lösenord i analog post.

Möjlighet till test av zoom finns 22 april kl 19.00-20.00, se guiden under medlemsinformationen.

Frågor om årsmötet ställs till ramsmorabyalag@gmail.com.

Handlingar under medlemsinformation:
Kallelse och dagordning,
guide till zoom,
fullmaktsblankett,
Årsberättelse 2020,
Revisionsberättelse 2020,
Budget,
Debiteringslängd,
Balans- och resultaträkning per 2020-12-31,

GDPR-blankett för de som önskar digitala utskick från byalaget.

Utförd gallring vecka 42-45 2020 och kommande arbeten 2021

Som flera säkert märkte pågick gallringen och borttagande av träd längs vägar längre än väntat.

Gallringen och uttaget av ris, grenar mm är nu avslutat för säsongen då det är för blött i markerna för maskinerna. Skadorna på marken blir för stora. Gallringen har givit ett överskott som ska återinvesteras i skogsåtgärder såsom uttag av ris, viss manuell gallring kring Byträsket m fl angelägna åtgärder.

Det finns flera skäl till att gallringen utförs nu. Ett är Ramsmora byalags styrelses uppdrag att sköta sin mark. För detta har styrelsen flera gånger tagit in experter från Skogsstyrelsen för att få en underhållsplan, senast 2013. Dels är det ett behov av att gallra utmed vägarna så de torkar upp snabbare, vilket är ett nödvändigt första steg att kunna förbättra våra vägar. Målbilden för skogsvården på byalagets mark är en ljusare blandskog och tallskog, så kallad tätortsnära gallring. Gallringen har utförts av Mellanskog via entreprenören Kuddby trädfällning.

Gallrade områden är längs Söderbergs väg på Byträsksidan och kring Ramsmoras parkering vid Söderbergs väg samt området väster om Furubackens brevlådor. Längs Söderbergs väg, Asplövsvägen, Flåsjövägen, Kantarellstigen och längs Bergeksvägen har träd tagits ut för att kunna åtgärda diken och vägar. Längs stigen mellan Asplövsvägen och Kantarellstigen har träd avverkats. Borttagande av träd på byalagets mark nära tomtgränser har skett i samråd med berörda tomtägare. Eventuella träd som tagits bort på tomter har skett på privata initiativ med egna avtal och belastar inte byalagets ekonomi.

Visst borttagande av ris och grenar beräknas ske maskinellt i januari-februari 2021 om markens bärighet tillåter. En del grenar och ris rekommenderas också ligga kvar av naturhänsyn. Upplagda stockar vid Furubacken beräknas forslas bort innan årsskiftet 20/21. De stora rishögarna blir dock kvar ca ett år då de måste torka innan de ges plats på flisanläggning.

Kvarstående gallringsområden är skogen invid Gläntan; ett ganska stort område som är särskilt utpekat av Skogsstyrelsen att gallra. Även stigen vid pumpen på Bergeksvägen samt i skogen öster om stigen mellan Kantarellstigen och Söderbergs väg skall gallras. Dessa arbeten beräknas utföras efter sommaren 2021.

Under en tid kommer naturligtvis grenar mm ligga kvar olyckligt för passager. Några av oss har börjat, men alla medlemmar får gärna hjälpa till att dra bort ris och grenar från våra stigar så att de blir hyfsat framkomliga.

Generellt om skog och skogsvård kan t ex läsas på Skogsstyrelsens och länsstyrelsens hemsidor samt på Mellanskogs och andra skogsbolags sidor.

Com Hems arbeten på fiberanläggning

Com Hems entreprenör Thoman & Fuchs kommer att börja röra sig i vårt område för att åtgärda besiktningsanmärkningar på fiberanläggningen. Arbeten sker på byalagets mark och på installationer hos enskilda fastighetsägare.

Observera att åtgärderna gäller felaktigheter på själva fiberanläggningen. Inga vägåterställningsarbeten sker nu.

Arbeten längs Söderbergs väg
Den 11 november 2020 startar arbeten längs Söderbergs väg mellan Färjestigen och Grandungevägen. Arbetena innebär bland annat att läggningsdjupet justeras, felaktiga massor kring kabeln byts ut, skarvar på kabeln åtgärdas. Thoman & Fuchs är medvetna om att Mellanskogs timmer ännu ligger längs sträckan.

Förnyad besiktning på Kantarellstigen
På Kantarellstigen kommer förnyad besiktning av expert på fiberanläggningar ske då delar ligger ovan mark, saknar övertäckning, skarvar gått isär m.m. Representant från styrelsen kommer att delta.

Styrelsen

Påbörjad trädfällning

Den 12 oktober 2020 påbörjas arbeten med trädfällning.

Arbetena beräknas pågå vecka 42 och 43.

Främst områden på och kring kring Söderbergs väg och Kantarellstigen är berörda.

Vägarna kommer att hållas öppna, men det kan vara väntetider upp till 10 minuter för att skördare och skotare behöver köra undan.

Under lastning av timmer på lastbil kan väntetiderna bli upp till 30 minuter. Mellanskog har meddelat att sådan lastning företrädesvis kommer ske kvällstid, efter 17.

Årsmöte 2020

Då är det äntligen dags för att genomföra årsmöte 2020, detta speciella år…

Årsmötet äger rum lördag 26 september kl. 13.00, främst på Internet, men det finns även möjlighet till fysiskt deltagande.

Kallelse med dagordning, tillsammans med alla andra årsmöteshandlingar, finns här på hemsidan under
Om oss/Medlemsinformation.

Har du glömt bort lösenordet till sidan med medlemsinformation? Du hittar lösenordet i den kallelse som sänts med traditionell post.

Varmt välkomna!

Power Boat Weekend med Poker Run på lördag

Till helgen är det dags för den årliga Powerboat Weekend som har Djurönäset som bas. På lördag den 13 juli kör de ”Poker Run” med start och mål på Djurönäset.

Det innebär förutom en folkfest med mycket folk på broar, bryggor och i båtar en del besvär.

Tidigare år har några medlemmar råkat ut för problem relaterat till de svall som motorbåtarna drar upp så se gärna över era förtöjningar i tid.

Lycka till med att hålla båtarna på plats och skadefria!

Information om evenemanget finns här:
https://www.powerboatweekend.com/